ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

09-12 ಪಿಜಿಇಟಿ 2023 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ. 12/09/2023
07-10 KREIS - 2023 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ
26-09 ಸ್ಟ್ರೇ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ್ಸಿ ಸುತ್ತಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ Priv -ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
26-09 ಸ್ಟ್ರೇ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ್ಸಿ ಸುತ್ತಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ G ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
26-09 ಯುಜಿ ನೀಟ್ -2023 ಸ್ಟ್ರೇ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ್ಸಿ ಸುತ್ತಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ .26/09/2023
26-09 ಯುಜಿ ನೀಟ್ -2023 ಸ್ಟ್ರೇ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ್ಸಿ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ .26/09/2023
26-09 ಪಿಜಿಇಟಿ -2023 ಸುತ್ತೋಲೆ.26/09/2023
26-09 ಪಿಜಿಇಟಿ -2023 ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ .26/09/2023
26-09 ಯುಜಿನೀಟ್ -2023 ದಂತ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ .26/09/2023
26-09 ಯುಜಿ ನೀಟ್ 2023 ದಂತ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.26/09/2023
26-09 ಯುಜಿನೀಟ್ 2023 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಟ್ರೇ ವಾಕ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಲಿಂಕ್.25/09/2023
26-09 ಪಿಜಿಇಟಿ - 2023 ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ (26/09/23)
26-09 ಯುಜಿ ನೀಟ್ 2023 ಪರಿಶೀಲನೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್.
25-09 ಷರತ್ತು-Y ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ PGET-2023 ಪರಿಶೀಲನೆ ಸ್ಲಿಪ್
25-09 ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ -UGNEET-2023
25-09 ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ -PGET-2023
25-09 ಯುಜಿನೀಟ್-2023 ಮಾಪ್ ಅಪ್ ರೌಂಡ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಆದೇಶ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್. 25/09/2023
24-09 ಸ್ಟ್ರೇ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ್ಸಿ ಸುತ್ತಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ NRI&MNG ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
24-09 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯುಷ್ PRIV, NRI & OTH ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
24-09 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯುಷ್ HK ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
24-09 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯುಷ್ GEN ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
24-09 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯುಷ್ ವಿಶೇಷ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
24-09 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶೇಷ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
24-09 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ GEN ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
24-09 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಂತವೈದ್ಯಕೀಯ HK, NRI, OTH & PRIV ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
24-09 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
24-09 ಜಯದೇವ - ಪ್ರಕಟಣೆ
24-09 RGUHS - ಪ್ರಕಟಣೆ
24-09 ಗಮನ: clause 'Y' ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ಕರ್ನಾಟಕೇತರ)-verification
24-09 UGNEET-2023-ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೇ ಖಾಲಿ ಸುತ್ತು-ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ-ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ - ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ-ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆ
24-09 PGET2023-PG-2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್-ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ದಂತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
24-09 ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ- ಸೇವಾನಿರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಿಜಿ ಡೆಂಟಲ್ ಸೀಟುಗಳಿಗಾಗಿ NEET PG MDS-2023 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ
24-09 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ-ಪಿಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ-2023
24-09 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ-NEET-PG-2023 ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ
24-09 PGET-2023 (MEDICAL/DENTAL/DNB) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ (Dental Up to 25/09/2023)
23-09 ಯುಜಿನೀಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ 2023 ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 23/09/2023
23-09 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ UGCET-2023 ಸೀಟುಗಳ ರದ್ದತಿಯನ್ನು 23/09/2023 ರಂದು 5PM ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
22-09 ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಾಟಿರೋಪತಿ -ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಟಾ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
22-09 ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಾಟಿರೋಪತಿ -HK ಕೋಟಾ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
22-09 ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಾಟಿರೋಪತಿ -ಜನರಲ್ ಕೋಟಾ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
22-09 ಡೆಂಟಲ್ - ಇತರರು ಮತ್ತು ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಕೋಟಾ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
22-09 ಡೆಂಟಲ್ -ಖಾಸಗಿ ಕೋಟಾ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
22-09 ಯುಜಿನೀಟ್ 2023 ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಲಿಂಕ್. 22/09/2023
22-09 ಡೆಂಟಲ್ ಸೀಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ MOP-UP ಸುತ್ತು ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಸೀಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತು UGNEET-2023 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
22-09 UGNEET-2023 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಟ್ರೇ ಖಾಲಿ ಸುತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ
22-09 UGNEET-2023 ಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ MOP-UP ಸುತ್ತಿನ ನಂತರದ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
22-09 ಯುಜಿನೀಟ್ 2023 MOPUP ರೌಂಡ್ ನಂತರ ಉಳಿದ ಸೀಟ್.22/09/2023
22-09 ಡಿಸಿಇಟಿ 2023 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಾವಿಶನಲ್ ಕೀ ಉತ್ತರ. 22/09/2023
22-09 ಯುಜಿನೀಟ್ - 2023 MOPUP ರೌಂಡ್ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಲಿಂಕ್. 22/09/2023
22-09 ಯುಜಿನೀಟ್ 2023 MOPUP ರೌಂಡ್ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ. 22/09/2023
22-09 ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ 2023 - ಖಾಸಗಿ ವರ್ಗದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
22-09 ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ 2023 - ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
22-09 ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ 2023 - HK ವರ್ಗದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
22-09 ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ 2023 - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
22-09 UG NEET-2023 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೇ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ್ಸಿ ರೌಂಡ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ (ವೈದ್ಯಕೀಯ)
21-09 PGNEET-2023-ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ- ಸೇವಾನಿರತ ಸೇರಿದಂತೆ PG ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ NEET PG-2023 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ
21-09 UGCET-2023 ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರವೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಸೀಟುಗಳ ರದ್ದತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
20-09 UGCET-2023 ಎರಡನೇ ವಿಸ್ತೃತ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
19-09 UGNEET-2023 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೋಟಾ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ
19-09 UGCET-2023 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ GOK ನೇತೃತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಡಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಮಿತಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

ಇತರೆ ಸಮಿತಿ

ಸಂಘದ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ

ಸಿ ಇ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ವೃತ್ತಿಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸುಗಳಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ (ಆಯುಶ್ ), ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕೋರ್ಸುಗಳು, ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಎಸ್ಸಿ. (ಕೃಷಿ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. (ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ಅರಣ್ಯ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ (ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ), ಬಿಟೆಕ್ (ಡೈರಿ ಟೆಕ್), ಬಿಎಫ್ಎಸ್ಸಿ (ಫಿಶರೀಸ್), ಬಿ.ಟೆಕ್ (ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಟೆಕ್), ಅಕ್ರಿ ಬಯೋ ಟೆಕ್, ಬಿಎಚ್ಎಸ್ಸಿ (ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್), ಬಿ.ಟೆಕ್ (ಅಗ್ರಿ ಎಂಗ್ಜಿ) ), B.Sc. (ಅಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ & ಕೋ-ಆಪ್), ಬಿ-ಫಾರ್ಮಾ, ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೆರಿಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಸೆಮಿಸ್ಟರಿಗೆ 1994ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳು, 2006 (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳು) ಇದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ / ಆಯುಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಸ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನೀಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೀಡಿದ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ/212/ ಟಿಇಸಿ 2006 ದಿನಾಂಕ 20-12.2006ರ ಮೂಲಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕವನ್ನು ``ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ'' (ಕ.ಪ.ಪ್ರಾ) ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಸೊಸೈಟಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1960ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.